กิจกรรม Rally in the Library ท้านักอ่านตะลุยห้องสมุด

7 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Rally in the Library ท้านักอ่านตะลุยห้องสมุด ในงานมรย.วิชาการ ปี 60 "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้สู่ Thailand 4.0" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดตามไฟล์

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด