กิจกรรม งาน “มรย.วิชาการ 60” ของศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม งาน “มรย.วิชาการ 60”

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อกิจกรรม

วันที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เงินรางวัล

The Reading Box ลูกเต๋ารักการอ่านกับนิทาน 5 บรรทัด

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

เวลา 10.00-12.00 น.

นักเรียน ป.3-4

 

 

รางวัลชนะเลิศ 300 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 200 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 100 บาท

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เวลา 10.00-12.00 น.

นักเรียน ป.5-6

รางวัลชนะเลิศ 300 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 200 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 100 บาท

Web OPAC Challenge

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

เวลา 10.00-12.00 น.

นักเรียน ป.3-4

 

ของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

เวลา 10.00-12.00 น.

นักเรียน ป.5-6

ของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

Rally in the Library ท้านักอ่านตะลุยห้องสมุด

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เวลา 13.00-16.00 น.

 

นักศึกษามหาวทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 800 บาท

และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 500 บาท

YRU Library Clip Contest ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1,200 บาท

และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 800 บาท

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด