ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตระเวนชายแดน

5 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค. 60 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตระเวนชายแดน ณ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท4 หมู่ที่  2  หมู่บ้านวังไทร  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  
       โดยมีคุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เดินทางไปจัดจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้