บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

13 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 11-12 ก.ย.60 อาจารย์นูรีดา จะปะกียา รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้และกิจการพิเศษ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี