ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ วาระพิเศษ

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (10 ต.ค. 60) อาจารย์จารุณี  การี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ วาระพิเศษ  โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา