ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2560

12 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (12 ต.ค. 60)    อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมกะบูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ 
    โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้