กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : การทำเชิงเทียนและแจกันดอกไม้จากช้อนพลาสติก

10 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 10 ม.ค. 60 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ อาคาร บรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : การทำเชิงเทียนและแจกันดอกไม้จากช้อนพลาสติก

   กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : การทำเชิงเทียนและแจกันดอกไม้จากช้อนพลาสติก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ และเป็นกิจกรรมสาธิตการทำการทำเชิงเทียนและแจกันดอกไม้จากช้อนพลาสติกรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ ผ่านการเรียนรู้จากหนังสือมีชีวิต (Living Books) โดยคุณธัญชนก จิตสุวรรณ์   การอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 20 คน