การนิเทศตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 2/2560 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

10 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันนี้(10 ม.ค. 60) เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการนิเทศตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 2/2560 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้ฯ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีฯ คุณสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  รวมทั้งสิ้น 16 คน