ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

    สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนทุกท่านใช้ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาทีมีคุณภาพ และสามารถส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org รวมทั้งยังให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Download ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page