โครงการจัดอบรมส่งเสริมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์และการเขียนอ้างอิงและบรรณนุกรม ตามมาตรฐาน APA Style

23 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    ด้วยทางศูนย์บรรณสารสนเทศ(ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการฯ มีโครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์และการเขียนอ้างอิงและบรรณนุกรม ตามมาตรฐาน APA Style เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการทำผลงานทางวิชาการการ หากผู้ใช้บริการท่านใดสนใจ ต้องการให้มีการจัดอบรมเป็นกลุ่ม/หลักสูตร  
สามารถติดต่อ ได้ที่ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 073-299675 ต่อ 23301 อีเมล Isara.s@yru.ac.th  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***