ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณฯ ครั้งที่ 2/2561

15 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 61 ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์จารุณี การี รองผอ.สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณฯ ครั้งที่ 2/2561  เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ เรื่องแจ้งเพื่อทราบกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้