อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ(OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

19 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ(OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น สามารถสมัครได้ที่  http://gg.gg/yru-obeclib