ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

22 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด 

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-10 มารายงานตัว ที่เคาน์เตอร์งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 4  ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561  และจะเริ่มปฏิบัติงานวันแรกในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งทางศูนย์บรรณสารสนเทศจะดำเนินการเรียกรายชื่อลำดับสำรองต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด