แจ้งกำหนดการส่งคืนหนังสือของคณาจารย์เทอม 3-60

26 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียน  คณาจารย์ และบุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           เนื่องด้วยทางห้องสมุดจะเปิดให้คณาจารย์ที่มีรายการหนังสือที่ยืมจากห้องสมุด เทอม 3/60 ซึ่งมีกำหนดส่งคืนหนังสือ วันที่ 3 ก.ค. 61 ทางห้องสมุดได้เปิดระบบให้คณาจารย์ทุกท่านที่มีรายการหนังสือ สามารถยืมหนังสือต่อได้ตั้งแต่วันที่  22 มิ.ย. 2561 ในระบบ Web OPAC  http://opac.yru.ac.th/main/index.aspx

 โดย login และpassword ใช้ login เดียวกับใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ถ้าหากเป็นหนังสือที่เกินกำหนดส่ง หลังจากวันที่ 3 ก.ค. 2561 จะไม่สามารถยืมต่อผ่าน Web OPAC ได้ครับ ต้องติดต่อห้องสมุดเท่านั้น และระบบจะทำรายการค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งโดยอัตโนมัติ วันละ 5 บาท/เล่ม/วัน กำหนดส่งคืนหนังสือเทอม 1/61  จะเป็นวันที่ 30 พ.ย. 2561 เท่านั้น    

         ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และใช้บริการห้องสมุดมาโดยตลอด หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

         หากทำการยืมต่อแล้วกำหนดส่งคืน ไม่เปลี่ยนวันที่ให้ กรุณาติดต่อห้องสมุดครับ เบอร์ภายในห้องสมุด งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เคาน์เตอร์ ยืม-คืน 

โทร 073-299675 ต่อ 23300