ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกอง ประจำปี 2561

11 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกอง ประจำปี 2561 โดยมี อาจารย์ ผศ.สมภพ เภาทอง เป็นประธานกรรมการการประเมิน อาจารย์ ผ.ศ กมลรัตน์  คนองเดช อาจารย์นิธิ พลไชย และนางสาวอาซมะห์ สามะ   ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ