สำรวจความต้องการของหอสมุดพีระศาสตร์ ศปก.ตร.สน. กิจกรรม “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

26 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันนี้ (26 ก.ค. 61) เวลา 13.00 น. อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจความต้องการของหอสมุดพีระศาสตร์ ศปก.ตร.สน. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโครงการตามพระราโชบายเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร