ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)

28 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เยี่ยมชมห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)
      วันที่ 27พ.ย.61 ที่ ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) โดยมี อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้และกิจการพิเศษ ต้อนรับและพบปะ รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา