รางวัลบุคลากรดีเด่น "วันราชภัฏ ปี พ.ศ. 2560"

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่ได้รับ

 วันนี้ (16 ก.พ. 60) ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 60 “ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมแสดงความยินกับ คุณนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น