ผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนกลันตัน (Kelantan Public Library)ประเทศมาเลเซียพร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ

4 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 4 ก.ย.62 Mr. Ruslan Bin Ludin ผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนกลันตัน (Kelantan Public Library)ประเทศมาเลเซียพร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทั้งหารือเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างห้องสมุด จากการหารือในวันนี้ทำให้เห็นความตั้งใจจริงของห้องสมุดประเทศมาเลเซียที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ภาษามลายูผ่านการร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ ยังได้ทราบข่าวดี ซึ่งทางผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนกลันตัน จะมอบหนังสือ ทั้งหนังสือภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษจากการทำความตกลงร่วมมือระหว่างกันนี้ และจะส่งหนังสือมาให้อย่างต่อเนื่องด้วย