รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงสากลในกิจกรรม AC Singing Contest

25 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงสากลในกิจกรรม AC Singing Contest ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้
1. รับสมัครผู้สนใจตั้งแต่อายุ15 - 25 ปี
2. ให้ผู้สมัครเตรียม backing track เพลงที่ใช้ในการประกวดมาด้วยตัวเอง
3. ความยาวของเพลงรวมการแนะนำตัวเอง 3-5นาที
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น
สมัครออนไลน์ >>https://forms.gle/6mye8evpS7f1X24v8