เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการการสร้างโมบายแอปพลิเคชันง่ายๆ ด้วยตนเอง"

5 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการการสร้างโมบายแอปพลิเคชันง่ายๆ ด้วยตนเอง" จัดระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สามารถลงทะเบียนได้ที่ gg.gg/mobileyru

*ค่าลงทะเบียน 700 บาท/คน