ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

25 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

            ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาช่วยงานในห้องสมุดจำนวน 10 คน
ระหว่างวันที่ 11– 19 พฤศจิกายน 2562 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติในตำแหน่ง
นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รหัส

คณะ

สาขาวิชา

1

นางสาวแวซง  สามะอาลี

406028031

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

2

นางสาวฮุสนา  เจ๊ะแต

406106070

มนุษย์ศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

3

นางสาวซามีลา  มานา

406110067

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

4

นายยูสรอน์  อาบูวะ

405908112

มนุษย์ศาสตร์ฯ

นิติศาสตร์

5

นางสาวโนรมา  นาวานิ

406106010

มนุษย์ศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

6

นางสาวรุสนี  มะยีแต

406101014

มนุษย์ศาสตร์ฯ

ภาษาไทย คบ.

7

นางสาวฮาซือมะห์  สะนิหา

406003010

มนุษย์ศาสตร์ฯ

สังคมศึกษา

8

นางสาวแวเซาะ  เทษา

406013006

วิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

9

นางสาวการามี  การาเกต

405910010

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

10

นางสาวลาตีฟะห์ เจะหะ

406106090

มนุษย์ศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

 

 

 

นางสาวนาซีฟะห์  ดีแม

406028021

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

สำรองอันดับที่ 1

นางสาวอิบตีสามะห์ แวหะยี

406106032

มนุษย์ศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

สำรองอันดับที่ 2

นางสาวมารามีย์  เจะมะ

406106049

มนุษย์ศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

สำรองอันดับที่ 3

 

          ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-10 มารายงานตัวที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นหาหนังสือ ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น – 16.30 น หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งทางศูนย์บรรณสารสนเทศจะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองเป็นลำดับต่อไปและจะเริ่มปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด