ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้สนใจเข้าอบรม โครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

3 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษาหรือผู้สนใจ

        ทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University “เรื่องการพัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและการลดใช้พลังงานเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน และการเข้าสู่การเป็น Green university ของมหาวิทยาลัย

****วิทยากรโดยคุณเอกชัย สิงหเดชา เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

**** วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

****น้องๆคนใดสนใจแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ห้องสมุดชั้น 1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562