โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

13 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียนที่ได้สมัครร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม สนุกอ่าน สนุกคิด สนุกประดิษฐ์ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 103 คน,  มาสเตอร์เชฟจูเนียร์ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 82 คน และกิจกรรมเขียนโปรแกรมการ์ตูนด้วย Scratch มีจำนวนผู้เข้าร่วม 85 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม สนุกอ่าน สนุกคิด สนุกประดิษฐ์

     

     

     

ดูภาพกิจกกรรมสนุกอ่าน สนุกคิด สนุกประดิษฐ์เพิ่มเติม...

 

กิจกรรมมาสเตอร์เชฟจูเนียร์

     

     

     

ดูภาพกิจกรรมมาสเตอร์เชฟจูเนียร์เพิ่มเติม...

 

กิจกรรมเขียนโปรแกรมการ์ตูนด้วย Scratch

     

     

     

ดูภาพกิจกรรมเขียนโปรแกรมการ์ตูนด้วย Scratch เพิ่มเติม...