ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA

9 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินเวลา ห้อง ในการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA ปี 1/2562 ดังตาราง