ประชาสัมพันธ์การให้บริการ สื่อ Edutainment ชั้น 6 ห้องสมุด

15 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์


   "เอาใจคอคนรักหนัง....ห้องสมุดได้จัดทำสื่อ AR ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับชมตัวอย่างและอ่านรีวิวภาพยนต์ก่อนการตัดสินใจในการเลือกภาพยนต์เรื่องนั้น ๆไปดู วิธีการรับชมตามไฟล์แนบ"