ฐานข้อมูล EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) PLUS FULLTEXT ได้เพิ่มฟังค์ชั่นการให้บริการยืมวารสารออนไลน์ระหว่างห้องสมุด

28 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     ด้วยฐานข้อมูล  EBSCO discovery Service (EDS) Plus Fulltext ได้เพิ่มฟังค์ชั่นการให้บริการยืมวารสารออนไลน์ระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) ผ่านกล่อง EDSCO Single Search กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในประเทศไทย 78 แห่ง สมาชิกสามารถใช้ข้อมูลวารสารออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิกได้ในกล่อง  EDSCO Single Search ได้ ซึ่งการให้บริการเพื่อยืมคืนนั้นจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ได้กำหนดไว้กับสำนักพิมพ์เจ้าของข้อมูลนั้น ๆ 

ติดต่อสอบถามหรือขอรับบริการได้ที่ 
เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและค้นคว้า ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 073-299675 ต่อ 23302 อีเมล [email protected]