รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

ด้วยงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ ในห้องสมุด จำนวน 2 คน โดยปฏิบัติงานในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น – 16.30 น คุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด