รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562

18 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

ด้วยงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ ในห้องสมุด จำนวน 12 คน โดยปฏิบัติงานในวันจันทร์-วันศุกร์ จำนวน 2 คน เป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช  และจำนวน 10 คน ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์  เป็นนักศึกษาภาคปกติระหว่างเวลา 08.30 น – 16.30 น คุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด