ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 62  นายอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตามตัวชี้วัดครั้งที่ 2/2562 และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน