ประชาสัมพันธ์บริการรับฝากหนังสือสำหรับอ่านภายในห้องสมุด(Lock book box)

5 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บริการรับฝากหนังสือสำหรับอ่านภายในห้องสมุด (Lock book box) ผู้บริการท่านใดต้องการฝากหนังสือเพื่อมาใช้ในวันถัดไปโดยไม่ต้องนำขึ้นชั้นวาง สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้น 1 และเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 4  อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สามารถฝากไว้ได้ไม่เกิน 3 วัน