วิดีโอการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks ฟรี จากบริษัท EBSCO

2 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     เรียน...คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่ต้องการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks ฟรี จากบริษัท EBSCO สามารถรับชมวิดีสาธิตการใช้งานได้ดังนี้