ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการยืมต่อผ่านระบบ Web OPAC

8 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและสมาชิกห้องสมุดทุกท่าน ทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการยืมต่อผ่านระบบ Web OPAC
เพื่อให้เข้าใจง่ายต่อการใช้บริการ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร 087757994 หรือ line: uauis99