ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) ขยายเวลาเปิดให้บริการก่อนสอบ

25 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) ขยายเวลาเปิดให้บริการก่อนสอบ

จากเวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นเวลา 08.00 - 20.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์)

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 22 ต.ค. 63

**เนื่องด้วยเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียน ห้องสมุดจึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น