อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมืออาชีพ

4 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมืออาชีพ

              ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 และ 5 พ.ค. 59 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

- รายละเอียดหลักสูตร 

              ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ต้นแบบ version ใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทน version เก่า ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดย version ใหม่นี้เพื่อรองรับการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกขนาด เช่น Smartphone และเพื่อจะได้มีความรู้ด้านการออกแบบ จัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย