ประชาสัมพันธ์การลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (จัดซื้อ) ประจำเดือนเมษายน 2559

4 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับใหม่  ประจำเดือนเมษายน 2559 จำนวน 5 ฉบับ เป็นวารสารที่ดำเนินการจัดซื้อเพื่อเข้าใช้บริการในห้องสมุด ตามความต้องการในการเสนอซื้อของอาจารย์ค่ะ ทั้งนี้เพื่อนำมาเสนอให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทุกท่านที่สนใจได้เข้ามาค้นหาข้อมูลตามที่ท่านต้องการได้เลยนะค่ะ ที่ชั้น 2 งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องค่ะ
Journal Catalog April 2016