ประชุมงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560

14 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันนี้(14 พ.ย. 60) ที่ห้องวารสาร ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ประชุมงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา พร้อมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณอิสรา  แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 คน