วารสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

28 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ได้ที่โซนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหน้าห้องวารสาร ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เลย