ประชาสัมพันธ์ ชาว มรย. สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้จากที่บ้าน

27 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ชาว มรย. สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้จากที่บ้าน โดยสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค ฟรี จำนวน 2 ฐาน ดังนี้

1. ACS Journals: เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล: http://gg.gg/Acsjournals

2. Web of Science: เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล: http://gg.gg/WebofSciences

สอบถามเพิ่มเติม: คุณอิสรา แสงสุวรรณ โทร 087-7579944