ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564

6 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ก.ย. 2564 คุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงและติดตามการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน