ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565

6 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 พ.ค. 2565) คุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่กำลังจะทำในอนาคต และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน