ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565

4 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 พ.ย. 2565) คุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่กำลังจะทำในอนาคต และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ