ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ภาพหรรษา...บอร์ดเกมสุดปัง”

9 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อกิจกรรมภาพหรรษา...บอร์ดเกมสุดปัง

รูปแบบการจัดกิจกรรม

          เนื่องด้วยห้องวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบริการบอร์ดเกมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งภาษาไทยและภาอังกฤษ มาให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย และเพลิดเพลินสนุกสนานกับบอร์ดเกมที่ทางห้องสมุดได้เตรียมให้ และเพื่อให้ห้องวารสารเป็นที่รู้จักมีผู้เข้าใช้บริการมากขึ้น ห้องวารสารจึงจัดกิจกรรม “ภาพหรรษา...บอร์ดเกมสุดปัง” ขึ้น เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ห้องวารสาร และลาน Learning Space โดยให้นักศึกษามายืมบอร์ดเกมที่เคาน์เตอร์ในห้องวารสาร และไปเล่นพร้อมถ่ายรูประหว่างการเล่น แล้วส่งรูปพร้อมแคปชั่นความสนุกสุดหรรษามาทางเพจ ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา – YRU Library ทางห้องสมุดจะคัดเลือกภาพความสนุกสุดหรรษาจำนวน 10 รูปภาพ มาโพสลงเพจศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา – YRU Library และภาพใดที่ผ่านการคัดเลือกก็รับรางวัลจากทางห้องสมุดไปเลย

 กติกา ดังนี้

  1. ยืมบอร์ดเกมที่เคาน์เตอร์ห้องวารสารชั้น 2
  2. ถ่ายรูปภาพความสนุกสุดหรรษาระหว่างเล่นบอร์ดเกมภายในห้องวารสารชั้น 2
  3. ส่งรูปภาพพร้อมแคปชั่นความสนุกสุดหรรษามาทางเพจ ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา – YRU Library (https://www.facebook.com/libraryyru)
  4. ทางทีมห้องสมุดจะคัดเลือกภาพความสนุกสุดหรรษาจำนวน 10 รูปภาพ มาโพสในเพจศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา – YRU Library (https://www.facebook.com/libraryyru)
  5. 10 ภาพความสนุกสุดหรรษาที่ผ่านการคัดเลือกจะรับของรางวัลสุดปังจากทางห้องสมุดไปเลย
  6. ประกาศผลผู้โชคดี 10 รางวัล ในวันที่ 14 ก.พ. 2566