ขอเชิญนักศึกษา ป.โท /ป.เอก คณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์"

20 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา ป.โท /ป.เอก คณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์" วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ในวันที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. รูปแบบ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-606 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

#ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3QFCVSm  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 มกราคม 2566  

โดยมี Session ย่อยดังนี้ :
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- สิทธิในการเข้าใช้งาน
- วิธีการใช้งานทรัพยาการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
- การหยิบใช้งาน (Browsing)
- เครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวก
- การสืบค้น (Searching)
- ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- การสืบค้นร่วมกันระหว่างหนังสือ และวารสารฯ
- ถาม-ตอบ
- แบบประเมิน และแบบทดสอบ