บริการช่วยสืบค้น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ จากฐานข้อมูลออนไลน์และยืมระหว่างห้องสมุด

31 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้บริการช่วยสืบค้น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์และยืมระหว่างห้องสมุด
1. ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
https://bit.ly/2YsqJgt
2. เจ้าหน้าที่บริการจัดหาวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ให้เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30น.
3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งผลการจัดหาหนังสือตามเบอร์ และอีเมลที่ท่านแจ้งไว้
4. จัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมลที่ท่านแจ้งมาเท่านั้น
5. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการที่เบอร์ 0877579944 หรือ LINE ID: uauis99