ประชาสัมพันธ์การจองทรัพยากรสารสนเทศ (Hold) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

8 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         การจองทรัพยากรสารสนเทศ (Hold) เป็นบริการแก่สมาชิกที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้อื่นยืมไปแล้ว เมื่อผู้ยืมนำมาส่งคืนผู้ที่จองจะได้รับสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการนั้น ท่านสามารถจองผ่านทาง Web OPAC ของห้องสมุด  ลิงก์ : https://opac.yru.ac.th