ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับ ปี พ.ศ. 2567

6 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับ เพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2567
1. ACM Digital Library
2. SpringerLink – Journal
3. American Chemical Society Journal (ACS)
4. Emerald Management
5. Academic Search Ultimate
6. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
7. ScienceDirect
8. Engineering Source
เข้าถึงและอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด
https://library.yru.ac.th/