ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งคืนหนังสือของคณาจารย์และบุคลากร ของภาคเรียน ที่ 2/2566

29 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งคืนหนังสือของคณาจารย์และบุคลากร ของภาคเรียน ที่ 2/2566
และการยืมหนังสือต่อของภาคเรียนที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)
1. กำนดการส่งคืนหนังสือของภาคเรียน ที่ 2/2566 วันที่ 1 เมษายน 2567
*หนังสือเกินกำหนดส่งคืนจะมีค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
2. หากท่านใดมีความประสงค์จะยืมหนังสือต่อ สามารถยืมต่อด้วยตนเองในระบบ Web OPAC
http://opac.yru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 เมษายน 2567
3. กำหนดการส่งคืนหนังสือของภาคเรียนที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน) คือ วันที่ 10 มิ.ย. 2567
4. หากไม่สามารถยืมต่อผ่านระบบได้ โปรดดำเนินการติดต่อห้องสมุดโดยด่วนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 073-299675 เบอร์ภายใน 23300
*** ขั้นตอนการยืมหนังสือต่อผ่าน Web Opac สามารถรับชมได้ทางวิดีโอนี้
https://www.youtube.com/watch?v=k7BsuYLOnwY&ab_channel=YRULibrary