ผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเยือนห้อง American Corner Yala

9 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (9 ม.ค.63) เมื่อเวลา 13.45 น. ณ ห้อง American Corner Yala ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียนห้อง American Corner Yala นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการแสดงลิเกฮูลู 2 ภาษา และการนำเสนอเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ “Welcome to Yala”

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม