ประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์

26 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามนิทรรศการออนไลน์ประจำเดือน ได้ที่ http://library.yru.ac.th/exhibition/